Des de l'experiència com a Administradors Concursals i assessors en la presentació d'Expedients de Concurs ( Antiga suspensió de pagaments )

EQUIFOND per mitjà del seu soci director Francesc Garreta coordina un curs d'expert en Administrador Concursal organitzat per la UOC i la Universitat de VIC .